item2

Daghulp
Bij daghulp is het kind of de jongere meerdere dagen per week een deel van de dag in het daghulpcentrum.
TriviumLindenhof biedt daghulp aan jongere kinderen tot 12 jaar in Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland en aan oudere jeugd vanaf 12 jaar in Dordrecht en Oud-Beijerland.
De sector Daghulp heeft de volgende daghulpcentra:
Behandelcentra jongere jeugd:
-Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) 0 tot 7 jaar: Dordrecht en Gorinchem
-Intensieve Groeps- en Gezinsbegeleiding (IGGB) 5 tot 13 jaar: Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland
-Boddaertcentrum 5 tot 13 jaar: Dordrecht
Behandelcentra oudere jeugd:
-Daghulp Oudere Jeugd (DOJ) 12 tot 18 jaar: Dordrecht en Oud-Beijerland

Residentiële hulpverlening
Niet meer thuis kunnen wonen kan voor jeugdigen en hun ouders een ingrijpende ervaring zijn. TriviumLindenhof vindt het van belang dat het leven van alledag zo normaal mogelijk verloopt. Zoveel mogelijk gaan de kinderen en jongeren naar gewone clubs en voorzieningen in de buurt en kunnen vriendjes en vriendinnetjes op bezoek komen. TriviumLindenhof heeft gezinshuizen, kortdurende spoedhulp, leef- en behandelgroepen, fasehuizen en kamertraining/begeleid wonen. De residentiële voorzieningen zijn voornamelijk in Dordrecht; een tweetal voorzieningen is gevestigd in Gorinchem.
De residentiële sector heeft de volgende 24-uurs voorzieningen:
24-uurs Spoedhulp:
-Kortdurende spoedhulp jongere jeugd: de Besargroep
-Kortdurende spoedhulp oudere jeugd: de Opper
Verblijf jongere jeugd:
-Gezinshuizen; drie in Dordrecht, één in Gorinchem
-Specialistische behandeling in de leefgroep: Palet
-Behandeling in de leefgroep: de Meander
Verblijf oudere jeugd:
-Het Fasehuis
-Behandeling in de leefgroep: de Jupiterlaan
-Kamertraining en Begeleid Wonen, één unit in Gorinchem, overige voorzieningen in Dordrecht

Observatiediagnostiek
Als een kind wordt aangemeld bij Bureau Jeugdzorg, is na een basisonderzoek meestal duidelijk wat er aan de hand is. Maar soms geeft dit onderzoek niet genoeg duidelijkheid en is intensiever onderzoek nodig. Observatiediagnostiek wordt uitgevoerd in nauw overleg met Bureau Jeugdzorg en zo nodig wordt een kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater geconsulteerd.
Observatiediagnostiek
- Deze wordt uitgevoerd op locatie van één van de daghulpcentra of bij één van de 24-uurs leef- en behandelgroepen.

DSC5323
item8a1a1
kast
logo7

Kwaliteit en Beleid

Personeel

Indicatiestelling en samenwerking

Hulpvormen


Verwijzers en professionals

home

ouders en kinderen

jongeren

hoe werkt TriviumLindenhof?

verwijzers/professionals

vacatures

contact

H&V08